Salomon Freeski TV: The Freedom Chair

Season 5, Episode 5: The story of Josh Dueck, freeskier