Chris Rubens (@chrisrubens)

HOME: Revelstoke, B.C.

DOB: 9/11/84

KNOWN FOR: Longtime Salomon Freeski TV skier who knows his way around a pillow line; segments with Sherpas.