Jason Beachman accurately rips into a fresh line. Photo: Erik Seo