Skier: Mateusz Pszczolkowski Photo: Dominik Sadowski