Skier: Mateusz Pszczolkowski     Photo: Dominik Sadowski